KOSE HALDUS

HEAKORD

Avalike alade ja kalmistute heakorra ja hoolduse ning jäätmejaama töö korraldamine.

TOITLUSTUS

Kose valla haridusasutuste toitlustuse korraldamine. Valdkonna arendamine ja hangete korraldamine.

HALDUS

Kinnisvara korrashoiutegevuste ja hoonete väliskoristustööde korraldamine, avalike alade ja kalmistute heakorra ja hoolduse ning jäätmejaama töö korraldamine. 

Asukoht

Kontor asub Ujula tn 7

Telefon

+372 510 6235

E-post

info@kosehaldus.ee